На приемствеността, смятам че трябва да бъдат наложени граници, понеже като резултат от нея именно, се увеличава неправилното възприемане на реалността и респективно увеличаване на функцион… Read More